Our good friends over at Barrier Skate Mag just uploaded a new video featuring Krakow’s Aggro Skateshop team. Always good to see footage from Poland.

Featuring Andrzej Kwiatek, Andrzej Palenica, Jan Mikuła, Ignacy Kruszewski, Marcin Myszka, Michał Zarzycki, Franek Kramarczyk, Cep Karpicho, Janek Piasek, Kamil Caputa & Paweł Sobiś.